PROCESI I VOTIMIT

Hapat qe ndiqen nga votuesi brenda qendres se votimit

Kliko te numri i hapave poshte